Rate.

    OCHIKOBOREKOKU O DERU: JITSUHA SEKAI DE 4 NINME NO FUYOJUTSUSHIDATTA KEN NITSUITE

  • Other names: Ochikoborekoku wo Deru: Jitsuha Sekai de 4 Ninme no Fuyojutsushidatta ken Nitsuite, 落ちこぼれ国を出る〜実は世界で4人目の付与術師だった件について〜
  • Author(s): MIKAGE Shizuku
  • Status: On going
  • Views: 40075


Description

Show more